Kragerø energi as

Velkommen til Kragerø Energi AS

Lokalt engasjement

Kragerø Energi konsernet er en av de større arbeidsgiverne i Kragerø og en aktør i kraftbransjen i Telemark. I et fylke med store utfordringer med å få til vekst i sysselsetting og bosetting er det betydelige samfunnsmessige virkninger knyttet til Kragerø Energi Konsernets virksomhet.

Om Kragerø Energi Konsern

Konsernet har gjennom 110 år levert tjenester til hjem og kontor. Som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur til privatmarkedet, næringslivet og offentlig virksomhet har våre ansatte alltid stått beredt til å rykke ut – hele døgnet, året rundt!

Kragerø Energi 110 år

I forbindelse med vårt 110-årsjubileum har vi laget en interaktiv brosjyre med informasjon om vår histore, vår funksjon og våre selskaper.