Mine hverdagshelter

Det er mange hverdagshelter men jeg vil her fokusere på mine hverdagshelter. Uten «Spenning i hverdagen» vil ikke samfunnet virke. Tenk en dag uten strøm eller bredbånd. For noen av oss som har opplevd hytter uten strøm, rennende vann fra kran og vannklosett så er dette kanskje romantisk når en er på hytta noen dager.

Men i hverdagen ville dette blitt enorm utfordring. Mange har ikke vedfyr eller alternativ energikilder som solceller eller vindmøller.
Vår radio er nå DAB basert og helt avhengig av strøm til sendere og master.

Hvem er så mine «hverdagshelter»? I normal drift skal ingen merke at de er på jobb. Lys i lampen, varme i gulvet og Internett til PC og TV er en selvfølge.

Oppe på Bråten arbeider det rundt 50 personer som skal sørge for at alle er tilkoblet til enhver tid. Den eneste gangen vi merkes er når ting ikke fungerer.
Alle disse ansatte i konsernet er som tannhjul i en maskineri. Vi har ikke flere enn vi trenger i hverdagen. Det er derfor meget viktig at vi nå holder alle i god form og viser forståelse for at ting ikke alltid går like raskt i disse tider som til vanlig.

Vi er tilgjengelige men vår inngangsdør er låst. Bare ring for avklare spørsmål eller for å avtale tid.

Mine hverdagshelter er der for dere og skal holde hjulene i gang i og rundt Kragerø døgnet rundt hele året.

Det er mange hverdagshelter i vårt samfunn. Ta vare på de og vis hensyn i disse tider.

Med vennlig hilsen
Geir Elsebutangen
Konsernsjef
Kragerø Energi Holding AS