Lokalt engasjement

Kragerø Energi konsernet er først og fremst et energiselskap som kan betegnes med:

 • et større selskap med betydelig behov for innkjøp av varer og tjenester
 • et lokalt, offentlig eierskap og fokus på utvikling i regionen
 • en bidragsyter til dynamikk i lokale arbeidsmarkeder
 • en bygger av samfunnskritisk infrastruktur
 • et selskap med lokalt hovedkontor
 • en betydelig arbeidsgiver

I samfunnsregnskapet kan det først og fremst nevnes Kragerø Energi Konsernets inntekts- og sysselsettingsvirkninger har i Kragerø kommune. Vi har ikke anslått tall for etableringsvirkninger av virksomheten til Kragerø.

Men det skapes muligheter gjennom direkte kjøp av varer og tjenester fra Kragerø Energi Konsernets selskap, ansatte i konsernet eller andeler av underleverandørers kjøp som er direkte relatert til kjøp fra Kragerø Energi konsernet og ansatte. Slike etableringsvirkninger kan være av betydelig omfang av flere grunner:

 • Kragerø Energi konsernet bidrar til å skape et hjemmemarked for bedrifter som innhenter inntekter gir inntekter til regionen fra kunder utenfor kommunen og kunder i kommunen som ellers ville kjøpt varer og tjenester fra leverandører utenfor kommunen.
 • Kragerø Energi konsernet har hovedkontor med betydelig etterspørsel etter tjenester.
 • Kragerø Energi konsernet bidrar til at nett og bredbånd blir utbygd over større deler av Kragerø.
 • Kragerø Energi Konsernets selskap støtter til lag, foreninger og ulike kulturtiltak.
 • Kragerø Energi konsernet gir sysselsettings- og inntektsvirkninger for enkeltkommuner i Kragerø på mange ulike vis. En indirekte måte er gjennom tilførsel av inntekter til Kragerø og grunnlag for flere ansatte, bedre tjenestetilbud og tiltak for regional utvikling.

Med flest ansatte med bosted i Kragerø, er det høyest samlet brutto lønn og personskatt i kommunen.

I tillegg til direkte ansatte i konsernet, gir konsernet grunnlag for sysselsetting og bosetting i kommunen gjennom selskapenes innkjøp av varer og tjenester, de ansattes innkjøp av varer og tjenester, inntektsvirkninger for kommuner og videre ringvirkninger i den kommunens økonomi.

Sammen med underleveranseeffekter for næringslivet og betydelig etterspørselsøkning fra ansatte, gir inntektsvirkningene fra konsernets virksomhet grunnlag for flere hundre arbeidsplasser i kommunen inkludert arbeidsplassene i Kragerø Energi konsernet. I tillegg kommer aktivitet i kommunen som blant annet nett- og bredbåndsutbygging, hovedkontoraktivitet, forretningsutvikling og andre satsinger i regionen.

Vi kan derfor konkludere med at KRAGERØ ENERGI KONSERNET genererer et signifikant grunnlag for sysselsettingen og bosettingen i Kragerø. Med et lokalt eierskap og et sterkt fokus på utvikling gir dette betydelige samfunnsvirkninger i kommunen.